truong-sa

Quy mô các đường băng ở Trường Sa

Trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện tồn tài ít nhất 5 đường băng. Ngoài đường băng trên…