Những quả bí ngô nặng trên 50 kg ở Đà Lạt

Chuyện lạ Bí ngô nặng hơn 50kg

Mỗi quả bí ngô trong vườn nhà một người dân ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nặng trên…