Hố đen vũ trụ

Hố đen vũ trụ bị mắc nghẹn

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế cho biết họ vừa chứng kiến cảnh tượng một hố đen…

Cấu tạo của trái đất

Đo tuổi của từ trường Trái đất

Từ trường Trái đất được coi như một lưỡng cực từ trường, với một cực gần cực bắc địa lý…

7-1412817992_660x0

Thế giới đón nguyệt thực

Các nước trên thế giới được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực toàn phần, trong đó có lúc Mặt Trăng…